Ban lãnh đạo
 • Trần Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983888080
  • Email:
   anhtuan.c3potau@gmail.com
 • Phan Văn Núi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đẳng
Tin tức
Tin đọc nhiều