Thông tin chi tiết:
Phan Văn Núi
Phó hiệu trưởng Phan Văn Núi
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân cao đẳng
Trình độ Cao Đẳng
Thuộc về bộ phận Ban giám hiệu
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều