Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Thư ký HĐSP
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều